สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

พิธีมอบโล่ที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


วันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา : 14:30 น.

สคร. เข้าร่วมพิธีมอบโล่ที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเเสดงความยินดีเเก่ นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2566 รวมถึงเเสดงความยินดีเเก่ผู้เกษียณอายุราชการ สังกัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีดังกล่าว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2565 ณ  ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 กระทรวงการคลัง


นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
chevron up