สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

การใช้งานระบบงาน สคร. จากภายนอกสำนักงาน
(Work from Home)การใช้งานระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายแบบเสมือน (Cloud VDI) จากภายนอก สคร.การประชุมทางไกลผ่านเครือข่าย Internet ของ สคร.


นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
chevron up