สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของ สคร.การดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรมของ สคร.

รูปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ องค์กรคุณธรรม

1. คลิปวิดีโอการประกาศเจตารมองค์กรคุณธรรมของ สคร.

2. คลิปวิดีโอการดำเนินกิจกรรมของ สคร.

3. คลิปวิดีโอส่งเสริมองค์กรคุณธรรมของ สคร.

ผลการดำเนินการองค์กรคุณธรรม 2560.2564

ขั้นตอนการดำเนินการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของ สคร.

4. คลิปการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริต 

 


นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
chevron up