สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 20 ปี บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และ 140 ปี กิจการไปรษณีย์ไทย


วันที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา : 09:00 น.

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 20 ปี บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) และ 140 ปี กิจการไปรษณีย์ไทย โดยมีนางสาว วัชชารี ศรัณย์วงศ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ และนางสาว อภิญดา เสรีวัฒน์ นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจชำนาญการพิเศษ เป็นผู้แทน สคร. เข้าร่วมแสดงความยินดีในงานดังกล่าว ในวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ณ อาคารบริหาร ปณท


นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
chevron up