สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาการไฟฟ้านครหลวง ครบรอบ 65 ปี


วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา : 10:00 น.

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ครบรอบ 65 ปี โดยมีนางสาววรชยา ลัทธยาพร ผู้อำนวยการกองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 2 เป็นผู้แทน สคร. เข้าร่วมแสดงความยินดีในงานดังกล่าว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 ณ กฟน.


นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
chevron up