สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการลงทุนขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา : 10:00 น.

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)  โดยนางวชิรญา เพิ่มภูศรี รองผู้อำนวยการ สคร. นายสุธารักษ์ ธีร์จันทึก ผู้อำนวยการกองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 3 พร้อมด้วยคณะ ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการลงทุนขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อสส.) ในปี 2566 โครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ คลองหก จังหวัดปทุมธานี โดยนายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการ อสส. และคณะผู้บริหาร อสส. ได้นำสำรวจความคืบหน้าการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ระยะที่ 1 ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างดังกล่าว เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานโครงการสวนสัตว์ธัญบุรี คลองหก จังหวัดปทุมธานี


นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
chevron up