สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

ขอเชิญเข้าร่วมประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2566 ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น


วันพุธที่ 03 พฤษภาคม 2566 เวลา : 14:35 น.

ขอเชิญเข้าร่วมประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2566 ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น

         ท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านโลกเข้าสู่ยุค VUCA world ที่มีแต่ความผันผวนสูง ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และสังคมในทุกภาคส่วน การใช้ “นวัตกรรม” ถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่ผู้นำองค์กรในทุกหน่วยงานต่าง
มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน จึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ
ที่ผู้บริหารและนวัตกรเล็งเห็นความสำคัญและมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพนำพาองค์กรเปลี่ยนผ่านเข้าสู่โลกดิจิทัล
ได้อย่างมั่นคง เข้าร่วมประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2566 ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น

         รางวัลที่มอบให้ให้แก่องค์กรที่มีการจัดการนวัตกรรมภายในองค์กรอย่างโดดเด่น ตั้งแต่ระดับยุทธศาสตร์
กระบวนการ ไปจนถึงระดับสนับสนุนขององค์กร

✨   ประเภทองค์กรภาครัฐที่เปิดรับ
               1. องค์กรภาครัฐ ราชการ และประชาสังคม     
               2. องค์กรภาครัฐวิสาหกิจ

ดูรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม นี้
ผ่านทางออนไลน์ที่ https://award.nia.or.th
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ awards@nia.or.th  หรือ 085-041-1855 (คุณจิลลา)
ลงทะเบียนขอรับคำปรึกษาได้ที่ https://forms.gle/iNjJN2NYqAG92xGb7
ทั้งนี้ ทีมอำนวยการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2566 จะจัดกิจกรรม
ให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมประกวดรางวัลร่วมกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ในวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 ในรูปแบบออนไลน์ <<ตามลิงค์นี้>>
#รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ
#NationalinnovationAwards
#สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
#NIAAwards
#NIA​


นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
chevron up