สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. เข้าร่วมงานวันสถาปนากระทรวงการคลัง ครบรอบ 148 ปี และพิธีมอบรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น รวมทั้งพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต แก่บุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง


วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา : 08:00 น.

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และผู้บริหาร สคร. เข้าร่วมงานวันสถาปนากระทรวงการคลัง ครบรอบ 148 ปี และพิธีมอบรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 รวมทั้งพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แก่บุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 กระทรวงการคลัง


นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
chevron up