สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบการเปิดดำเนินงาน 29 ปี ธสน.


วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา : 09:00 น.

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบการเปิดดำเนินงาน 29 ปี ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคารเอ็กซิม สำนักงานใหญ่ ถนนพหลโยธิน


นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
chevron up