สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

"สคร. จัดประชุมร่วมกับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) และมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและทิศทางการดำเนินงานของ ธสน. ในอนาคต”


วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา : 14:33 น.

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ประชุมร่วมกับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) และมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ โดยมีนายสุธารักษ์ ธีร์จันทึก ผู้อำนวยการกองพัฒนารัฐวิสาหกิจ ๓ สคร. ร่วมกับ ดร. รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธสน. เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและทิศทางการดำเนินงานของ ธสน. ในอนาคต เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สคร.


นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
chevron up