สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยชื่อบริษัท การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ที่อยู่ 53 ถ.จรัลสนิทวงศ์ อ.บางกรวย นนทบุรี 11130
เบอร์โทรศัพท์ 0-2436-0000  
เบอร์โทรสาร  
เว็บไซต์ http://www.egat.co.th/

นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
chevron up