สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชื่อบริษัท การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ที่อยู่ 200 ถ.งามวงศ์วาน แขวงจตุจักร จตุจักร กรุงเทพ 10900
เบอร์โทรศัพท์ 0-2589-0100, 0-2589-0101  
เบอร์โทรสาร 0-2589-4850, 0-2589-4851
เว็บไซต์ http://www.pea.co.th/

 


นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
chevron up