สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน)ชื่อบริษัท บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตกรุงเทพ กทม.
เบอร์โทรศัพท์ 0-02537-3985  
เบอร์โทรสาร 0-02537-3498-9
เว็บไซต์ http://www.pttplc.com

นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
chevron up