สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

รายงานประกอบการพิจารณามอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2554 

เชิญเข้าร่วมสัมมนาชี้แจงเกณฑ์การตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2553 (27 เมษายน 2554)
ดาวน์โหลดเอกสาร 1
ดาวน์โหลดเอกสาร 2
เกณฑ์การตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2554

เอกสารแนบ

 


นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
chevron up