สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

รายงานด้านบัญชีการเงินรายงานด้านบัญชีการเงิน

ผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินประจำปี 2562

.

หัวข้อ วัน/เดือน/ปี
รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน กันยายน 2562 09/10/2562
รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน สิงหาคม 2562 13/09/2562
รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน กรกฎาคม 2562 09/08/2562
รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน มิถุนายน 2562 10/07/2562
รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน พฤษภาคม 2562 11/06/2562
รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน เมษายน 2562 11/05/2562
รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน มีนาคม 2562 11/04/2562
รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 13/03/2562
รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน มกราคม 2562 11/02/2562
รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน ธันวาคม 2561 12/01/2562
รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 08/12/2561
รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน ตุลาคม 2561 05/11/2561
นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
chevron up