สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

ประมวลภาพการจัดงานมอบรางวัลฯ


การมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2564

1. ประมวลภาพการจัดงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2564                             &n...

อ่านต่อการมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2557

การมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2557    เกณฑ์การพิจารณารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นในปี 2557 แบบรายงานประกอบการพิจารณามอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2557 แบบสอบถามรางวัลนวัตกรรมดีเด่น   ...

อ่านต่อ


นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
chevron up