สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ครบรอบ 108 ปี


วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 เวลา : 10:00 น.

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ครบรอบ 108 ปี โดยมีนายปัญญ์สุธา รายา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้แทน สคร. เข้าร่วมแสดงความยินดีในงานดังกล่าว เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 ณ ห้องวรพากษ์พินิจ อาคาร 2 ชั้น 3 สตง.


นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
chevron up