สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประกาศแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)


วันศุกร์ที่ 08 กันยายน 2566 เวลา : 10:00 น.

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เข้าร่วมพิธีเปิดงานประกาศแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยมีนางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ เป็นผู้แทน สคร. เข้าร่วมในพิธีเปิดการประชุม เพื่อประกาศใช้แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของประเทศไทยอย่างเป็นทางการ และมีนายวัชรพงษ์ วรรณตุง ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย เป็นวิทยากรบรรยายในที่ประชุม ภายใต้การเสวนา หัวข้อ “บทบาทของภาคส่วนต่าง ๆ กับการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ ๒ : ความร่วมมือ ความท้าทาย และความคาดหวัง” เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ ณ The Portal Ballroom อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี


นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
chevron up