สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร ร่วมกับ ธพว มอบเสื้อชูชีพและถุงกู้ภัย เพื่อช่วยเหลืออุบัติเหตุทางน้ำและอุทกภัยในพื้นที่ กทม. ให้กับ สำนักงานเทศกิจ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 65


วันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา : 13:00 น.

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการ สคร. และนางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ (ธพว.) หรือ SME D Bank พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมดำเนินกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) มอบ “เสื้อชูชีพ” และ “ถุงกู้ภัยทางน้ำ” ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุทางน้ำและอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที โดยมี นางสาวชัชสรัญ นิยมจันทร์ เลขานุการสำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร และทีมงาน เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 11 ต.ค.65


นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
chevron up