ข่าวประชาสัมพันธ์

ค้นหา : หมวดหมู่ : ตั้งแต่ : ถึง :

สคร. ผลงานเด่น รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายงบลงทุนได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ในปี 2566 รัฐวิสาหกิจมีการเบิกจ่ายงบลงทุนจนถึงเดือนเมษายน 2566 จำนวน 94,834 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 109 ของแผนการเบิกจ่าย ประกอบด้วยการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ(ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - เดือนเมษายน 2566) 34 แห่ง จำนวน 62,997 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 107 ของแผนการเบิกจ่ายและรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน (เดือนมกราคม 2566 – เดือนเมษายน 2566) 9 แห่ง จำนวน 31,838 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 113 ของแผนการ...

อ่านต่อ

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566


สคร. จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สคร. อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย โดยมีนางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการ สคร. เป็นประธาน เพื่อพิจารณาผลการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2565ของรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน...

อ่านต่อ

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566


กระทรวงการคลังตรวจเยี่ยมสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ที่ลาดกระบัง ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 นายธีรัชย์ อัตนวานิช รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน และ นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) พร้อมเจ้าหน้าที่ สคร. ตรวจเยี่ยมโครงการสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ที่ลาดกระบัง ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เพื่อรับทราบผลการดำเนินการ และหารือแนวทางการพัฒนาโครงการ โดยมีนางกนกวรรณ สุวรรณกนิษฐ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการสินค้า และเจ้าหน้าที่ รฟท. ร่วมการประชุม ทั้งนี้ โครงการไอซีดี ลาดกระบัง เป็นโครงการที่ช่วย...

อ่านต่อ

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566


สคร. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กทท. ครบรอบ 72 ปี

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ครบรอบ 72 ปี โดยมีนางสาวสุชีรา เงางาม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพิ่มมูลค่ารัฐวิสาหกิจ เป็นผู้แทน สคร. เข้าร่วมแสดงความยินดีในงานดังกล่าว เมื่อวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 ณ PAT ARENA เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร...

อ่านต่อ

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566


ขอเชิญเข้าร่วมประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2566 ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น

ขอเชิญเข้าร่วมประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2566 ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น          ท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านโลกเข้าสู่ยุค VUCA world ที่มีแต่ความผันผวนสูง ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมในทุกภาคส่วน การใช้ “นวัตกรรม” ถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่ผู้นำองค์กรในทุกหน่วยงานต่างมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน จึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐที่ผู้บริหารและนวัตกรเล็งเห็นความสำคัญและมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพนำพาองค์กรเ...

อ่านต่อ

วันที่ 03 พฤษภาคม 2566


สคร. เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา กฟผ. ครบรอบ 54 ปี

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ครบรอบ 54 ปี โดยมี นส. วัชชารี ศรัณย์วงศ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ และนส. อภิญดา เสรีวัฒน์ นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจชำนาญการพิเศษ เป็นผู้แทนเข้าร่วมงานดังกล่าวฯ ในวันที่ 28 เมษายน 2566 ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย...

อ่านต่อ

วันที่ 28 เมษายน 2566


สคร. กำกับติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ในปี 2566 รัฐวิสาหกิจมีการเบิกจ่ายงบลงทุนจนถึงเดือนมีนาคม 2566 จำนวน 77,154 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 114 ของแผนการเบิกจ่าย ประกอบด้วยการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ(ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) 34 แห่ง จำนวน 55,004 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 109ของแผนการเบิกจ่าย และรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน (เดือนมกราคม 2566 - เดือนมีนาคม 2566) 9 แห่ง จำนวน22,151 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 128 ของแผนการเบิกจ่าย ทั้...

อ่านต่อ

วันที่ 27 เมษายน 2566


สคร. เข้าร่วมงานวันสถาปนากระทรวงการคลัง ครบรอบ 148 ปี และพิธีมอบรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น รวมทั้งพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต แก่บุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และผู้บริหาร สคร. เข้าร่วมงานวันสถาปนากระทรวงการคลัง ครบรอบ 148 ปี และพิธีมอบรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 รวมทั้งพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แก่บุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 กระทรวงการคลัง...

อ่านต่อ

วันที่ 26 เมษายน 2566


สคร. เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. สคร. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ๕๑ แห่ง เพื่อร่วมส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือให้เกิดการยกระดับธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาลในภาครัฐวิสาหกิจ โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องนนทบุรี ๑ ชั้น ๓ อาคาร...

อ่านต่อ

วันที่ 21 เมษายน 2566


.......