สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สาขาสังคมและเทคโนโลยี


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ชื่อบริษัท การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่อยู่ 1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 เบอร์โทรศัพท์     เบอร์โทรสาร   เว็บไซต์ http://www.tat.or.th/ ...

อ่านต่อ

การกีฬาแห่งประเทศไทย

ชื่อบริษัท การกีฬาแห่งประเทศไทย ที่อยู่ 286 ถ.รามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240 เบอร์โทรศัพท์ 0-2186-7111   เบอร์โทรสาร   เว็บไซต์ http://www.sat.or.th/ ...

อ่านต่อ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ชื่อบริษัท สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ที่อยู่ 35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 เบอร์โทรศัพท์ 0-2579-1121, 0-2579-5515   เบอร์โทรสาร 0-2561-4771, 0-2579-8533 เว็บไซต์ www.tistr.or.th ...

อ่านต่อ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ชื่อบริษัท องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ที่อยู่ สำนักงานใหญ่เทคโนธานี ต.คลอง5 อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120 เบอร์โทรศัพท์ 0-2577-9999   เบอร์โทรสาร 0-2577-0011 เว็บไซต์ http://www.nsm.or.th/ ...

อ่านต่อ

องค์การเภสัชกรรม

ชื่อบริษัท องค์การเภสัชกรรม ที่อยู่ 75/1 ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 เบอร์โทรศัพท์ 0-2203-8000   เบอร์โทรสาร 0-2354-8780 เว็บไซต์ http://www.gpo.or.th ...

อ่านต่อ


นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
chevron up