สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สาขาสื่อสาร


บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ 63/1 ถ.พระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10320 เบอร์โทรศัพท์ 0-2201-6000   เบอร์โทรสาร 0-2201-6145 เว็บไซต์ http://www.mcot.net  ...

อ่านต่อ

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

ชื่อบริษัท บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ที่อยู่ 111 หมู่ 3 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 1002 เบอร์โทรศัพท์ 0-2831-3131   เบอร์โทรสาร 0-2831-3514 เว็บไซต์ http://www.thailandpost.com/  ...

อ่านต่อ

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ 99 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210 เบอร์โทรศัพท์  1888   เบอร์โทรสาร   เว็บไซต์ https://www.ntplc.co.th/    ...

อ่านต่อ


นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
chevron up