สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สาขาขนส่ง


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ชื่อบริษัท การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ที่อยู่ 2380 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 เบอร์โทรศัพท์ 0-2579-5380, 0-2562-0044   เบอร์โทรสาร   เว็บไซต์ http://www.exat.co.th  ...

อ่านต่อ

การท่าเรือแห่งประเทศไทย

ชื่อบริษัท การท่าเรือแห่งประเทศไทย ที่อยู่ 444 ถ.ท่าเรือ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110 เบอร์โทรศัพท์ 0-2269-3000   เบอร์โทรสาร 0-2672-7156 เว็บไซต์ http://www.port.co.th/  ...

อ่านต่อ

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ชื่อบริษัท การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ที่อยู่ 175 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10320 เบอร์โทรศัพท์ 0-2612-2444   เบอร์โทรสาร 0-2612-2436 เว็บไซต์ http://www.mrta.co.th/  ...

อ่านต่อ

การรถไฟแห่งประเทศไทย

ชื่อบริษัท การรถไฟแห่งประเทศไทย ที่อยู่ 1 ถ.รองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 เบอร์โทรศัพท์ 0-2621-8701   เบอร์โทรสาร   เว็บไซต์ http://www.railway.co.th/  ...

อ่านต่อ

บริษัท ขนส่ง จำกัด

ชื่อบริษัท บริษัท ขนส่ง จำกัด ที่อยู่ 999 ถ.กําแพงเพชร 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 เบอร์โทรศัพท์ 0-2576-5599   เบอร์โทรสาร   เว็บไซต์ http://www.transport.co.th  ...

อ่านต่อ

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ 333 ถ.เชิดวุฒากาศ เขตดอนเมือง กรุงเทพ 10210 เบอร์โทรศัพท์ 0-2535-1111   เบอร์โทรสาร 0-2535-4061 เว็บไซต์ http://www.airportthai.co.th  ...

อ่านต่อ

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

ชื่อบริษัท บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ที่อยู่ 102 ซ.งามดูพลี ถ.พระราม 4 ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120 เบอร์โทรศัพท์ 0-2287-3531, 0-2287-3532   เบอร์โทรสาร 0-2287-3131 เว็บไซต์ http://www.aerothai.com ...

อ่านต่อ

สถาบันการบินพลเรือน

ชื่อบริษัท สถาบันการบินพลเรือน ที่อยู่ 1032/355 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 เบอร์โทรศัพท์ 0-2272-5741, 0-2272-5742   เบอร์โทรสาร 0-2272-5288 เว็บไซต์ http://www.catc.or.th  ...

อ่านต่อ

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ชื่อบริษัท องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ที่อยู่ 131 ถ.เทียนร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10320 เบอร์โทรศัพท์ 0-2246-0973, 0-2246-0741   เบอร์โทรสาร   เว็บไซต์ http://www.bmta.co.th/  ...

อ่านต่อ


นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
chevron up