สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สาขาพลังงาน


บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตกรุงเทพ กทม. เบอร์โทรศัพท์ 0-02537-3985   เบอร์โทรสาร 0-02537-3498-9 เว็บไซต์ http://www.pttplc.com ...

อ่านต่อ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ชื่อบริษัท การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่อยู่ 200 ถ.งามวงศ์วาน แขวงจตุจักร จตุจักร กรุงเทพ 10900 เบอร์โทรศัพท์ 0-2589-0100, 0-2589-0101   เบอร์โทรสาร 0-2589-4850, 0-2589-4851 เว็บไซต์ http://www.pea.co.th/  ...

อ่านต่อ

การไฟฟ้านครหลวง

ชื่อบริษัท การไฟฟ้านครหลวง ที่อยู่ อาคารวัฒนวิภาส เลขที่ 1192 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 เบอร์โทรศัพท์  02-348-5000                    เบอร์โทรสาร  - เว็บไซต์ http://www.mea.or....

อ่านต่อ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ชื่อบริษัท การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่อยู่ 53 ถ.จรัลสนิทวงศ์ อ.บางกรวย นนทบุรี 11130 เบอร์โทรศัพท์ 0-2436-0000   เบอร์โทรสาร   เว็บไซต์ http://www.egat.co.th/ ...

อ่านต่อ


นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
chevron up