สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

การไฟฟ้านครหลวงชื่อบริษัท การไฟฟ้านครหลวง
ที่อยู่ 30 ซอยชิดลม ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
เบอร์โทรศัพท์  0-2254-9550,1130                   
เบอร์โทรสาร  -
เว็บไซต์ http://www.mea.or.th/

นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
chevron up