สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

พิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษงานสัมมนาบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2556_3

Loading the player...
chevron up