สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

การส่งเสริมให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ Public Private Partnership

Loading the player...
chevron up