สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 18 ปี ป.ป.ช.


วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา : 15:43 น.

สคร. ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 18 ปี ป.ป.ช.

นางสาวรสา กาญจนสาย ผู้อำนวยการกองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 2
รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
พร้อมบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 18 ปี
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ถนนสนามบินน้ำ) (ป.ป.ช.)
ณ สำนักงาน ป.ป.ช. (ถนนสนามบินน้ำ) อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560

chevron up