สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

“การลงทุนรัฐวิสาหกิจในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 ขยายตัวสูงถึง 31% ....


วันที่ 02 พฤศจิกายน 2560 เวลา : 15:19 น.

 “การลงทุนรัฐวิสาหกิจในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 ขยายตัวสูงถึง 31 
ช่วยผลักดันเศรษฐกิจไทยขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 

 นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 
เปิดเผยว่า ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจขยายตัวติดต่อ 3 ไตรมาส
ทำให้ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 (มกราคม – กันยายน 2560)
ซึ่งเป็นเครื่องชี้การลงทุนของรัฐวิสาหกิจขยายตัวสูงถึงร้อยละ 31 โดยเป็นผลมาจาก 
การเร่งลงทุนของรัฐวิสาหกิจที่มีงบลงทุนขนาดใหญ่ ได้แก่ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
การเคหะแห่งชาติ การท่าเรือแห่งประเทศไทย บมจ. ปตท. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
การไฟฟ้านครหลวง และ บมจ. กสท โทรคมนาคม 
ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการสนับสนุนให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง

(ติดตามรายละเอียดได้จากเอกสารแนบ)

chevron up