สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. ขอเชิญชวนน้องๆ นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสร้างเครือข่ายเพื่อสรรหาบุคลากรคุณภาพเข้ารับราชการเชิงรุก


วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา : 15:32 น.

Sepo_Camp_2017

สคร. ขอเชิญชวนน้องๆ นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสร้างเครือข่ายเพื่อสรรหาบุคลากรคุณภาพ
เข้ารับราชการเชิงรุก
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ สคร.
และเปิดโอกาสให้น้องๆ นักศึกษา
ได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน โดยตรงกับพี่ๆ สคร.

 

ลิงค์กิจกรรมโครงการสร้างเครือข่ายเพื่อสรรหาบุคลากรคุณภาพ เข้ารับราชการเชิงรุก

chevron up