สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. แถลงข่าวนำส่งรายได้จากรัฐวิสาหกิจในช่วง 10 เดือนแรกสูงกว่าเป้าหมาย


วันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา : 16:25 น.

สคร. แถลงข่าวนำส่งรายได้จากรัฐวิสาหกิจในช่วง 10 เดือนแรกสูงกว่าเป้าหมาย


นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
แถลงข่าวการจัดเก็บรายได้แผ่นดินสูงกว่าเป้าหมายการจัดเก็บตามเอกสารงบประมาณ 2560
ณ ห้องแถลงข่าวกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560
โดยมีรายละเอียดตามไฟล์แนบ

chevron up