สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. ร่วมแสดงความยินดี 84 ปี กรมธนารักษ์


วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา : 12:09 น.

สคร. ร่วมแสดงความยินดี 84 ปี กรมธนารักษ์

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ร่วมแสดงความยินดี
เนื่องในโอกาสครบรอบ 84 ปี กรมธนารักษ์ ในโอกาสนี้ สคร. ร่วมสมทบทุน
โครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ มูลนิธิรามาธิบดี
โดยมีนายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นผู้รับมอบ
ณ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560

chevron up