สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. แถลงข่าวการนำส่งรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจ


วันศุกร์ที่ 05 พฤษภาคม 2560 เวลา : 15:07 น.

สคร. แถลงข่าวการนำส่งรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจ

นายชาญวิทย์ นาคบุรี รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
ในฐานะโฆษก สคร. แถลงข่าวว่า รัฐวิสาหกิจมีการนำส่งรายได้แผ่นดินเกินเป้าหมาย
ณ ห้องแถลงข่าวกระทรวงการคลัง กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560
-------------------------
(อ่านรายละเอียดจากไฟล์ข่าวที่แนบ)

chevron up