สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร จัดโครงการ "โรงเรียน สคร."


วันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา : 14:02 น.

สคร จัดโครงการ "โรงเรียน สคร."

สคร. จัดโครงการโรงเรียนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (โรงเรียน สคร.)
หัวข้อ "GFMIS-SOE ปัญหาและแนวทางการพัฒนา"
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร SME BANK เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560

chevron up