สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. ประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรม


วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา : 15:17 น.

สคร. ประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรม

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรม สคร.
โดยมีนายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน
ณ ห้องประชุมแก้ววิเชียร ชั้น 11 อาคาร SME Bank
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560

chevron up