สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนในตำแหน่งนักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ (วุฒิปริญญาโท) และตำแหน่งนักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ (วุฒิปริญญาตรี)


วันพุธที่ 12 เมษายน 2560 เวลา : 15:35 น.

chevron up