สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่


วันพุธที่ 05 เมษายน 2560 เวลา : 16:34 น.

สคร. จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่


นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
กล่าวเปิดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ของ สคร. 
โดยมีนางปานทิพย์ ศรีพิมล ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ สคร. เข้าร่วมด้วย
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สคร. เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560

chevron up