สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. จัดการประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมการจัดตั้ง TFF


วันที่ 07 มีนาคม 2560 เวลา : 16:11 น.

สคร. จัดการประชุมคณะกรรมกาiเพื่อเตรียมการจัดตั้ง TFF

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
ร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมการจัดตั้งและกำกับการดำเนินงานกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund) (TFF) ครั้งที่ 1 /2560
โดยมีนายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน
ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560

chevron up