สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมฯ


วันจันทร์ที่ 06 มีนาคม 2560 เวลา : 19:25 น.

สคร. จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมฯ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของ สคร.
โดยมีวิทยากรจากศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ
วิทยากร ณ ห้องชมัยมรุเชฐ สโมสรทหารบก วิภาวดีฯ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560

chevron up