สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. จัดประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ


วันพุธที่ 01 มีนาคม 2560 เวลา : 15:40 น.

สคร. จัดประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
ร่วมการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจครั้งที่ 4/2560
โดยมีนายจุมพล ริมสาคร รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน
ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 กระทรวงการคลัง
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

chevron up