สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. เปิดโครงการ Happy Work Place


วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา : 15:35 น.

สคร. เปิดโครงการ Happy Work Place


นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ Happy Work Place พร้อมทั้งร่วมกิจกรรม
ภายใต้ชื่อโครงการ SEPO Happy Chick Chick
ณ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
ชั้น 3 อาคาร SME Bank เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 256

chevron up