สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 85 ปี กรมสรรพสามิต


วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา : 17:34 น.

สคร. ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 85 ปี กรมสรรพสามิต

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 85 ปี
กรมสรรพสามิต ในโอกาสนี้ สคร. ได้ร่วมสมทบทุนเพื่อมอบให้แก่

โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง จ. พระนครศรีอยุธยา
ณ กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

chevron up