สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

ผอ. สคร. เปิดโครงการโรงเรียน สคร. หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี


วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา : 17:06 น.

ผอ. สคร. เปิดโครงการโรงเรียน สคร. หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
เปิดโครงการโรงเรียน สคร. หัวข้อหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี
โดยมีคุณเบญจวรรณ สร่างนิทร อดีตเลขาธิการ กพ. เป็นวิทยากร
ณ ห้องแก้ววิเชียร ชั้น ๑๑ อาคาร SME BANK เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

 

ผอ. สคร.

ผู้บรรยาย

ผู้บริหาร

chevron up