สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ


วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา : 16:26 น.

chevron up