สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการและกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ


วันพุธที่ 25 มกราคม 2560 เวลา : 11:51 น.

chevron up