สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. จัดประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ


วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 เวลา : 15:37 น.

สคร. จัดประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
และนายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
ร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 3/2560
โดยมีนายจุมพล ริมสาคร รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน
ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560

chevron up