สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. อวยพรปีใหม่ 2560


วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560 เวลา : 14:11 น.

 สคร. อวยพรปีใหม่ 2560

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
พร้อมผู้บริหาร และบุคลากร สคร. ร่วมอวยพรปีใหม่ 2560
แด่นายประภาศ คงเอียด รองปลัดกระทรวงการคลัง
และนายนรินทร์ กัลยาณมิตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
ณ กระทรวงการคลัง กรุงเทพ  เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 

chevron up