สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. อวยพรปีใหม่ 2560 อธิบดีกรมศุลกากร


วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 เวลา : 13:03 น.

สคร. อวยพรปีใหม่ 2560 อธิบดีกรมศุลกากร

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
พร้อมผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และบุคลากร สคร. ร่วมอวยพรปีใหม่ 2560
แด่นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร
ณ กรมศุลกากร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560

chevron up