สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. อวยพรปีใหม่ 2560


วันที่ 12 มกราคม 2560 เวลา : 14:58 น.

สคร. อวยพรปีใหม่ 2560

ผู้บริหาร และบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ร่วมอวยพรปีใหม่ 2560
แด่นางศิริพร เหลืองนวล ที่ปรึกษาการคลัง,
นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวง รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธ์ศาสตร์
ณ กระทรวงการคลัง กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560

chevron up