สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. อวยพรปีใหม่ 2560


วันที่ 12 มกราคม 2560 เวลา : 14:57 น.

สคร. อวยพรปีใหม่ 2560


นางปานทิพย์ ศรีพิมล ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
อวยพรปีใหม่ 2560 แด่นายเกียรติชัย โสภาเสถียรพงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง
ณ กระทรวงการคลัง กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560

chevron up